İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Firmamız vizyonu doğrultusunda, ISO 45001:2018 standardı gereği iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

  • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve gereçleri noksansız olarak bulundurmak,
  • Çalışanların yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara riayet etmelerini takip ve kontrol etmek,
  • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymak,
  • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlamak,
  • Faaliyetler sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirmek ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermek,
  • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek,
  • Sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç tetkikler ile performans ölçümü yapmak ve üst yönetimce gözden geçirmek,
  • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
  • “Hiçbir iş çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle hareket etmek

 

için yönetim olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

WhatsApp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Pars Scooter ile iletişime geç