Açık Rıza Metni

Pars Scooter Yazılım Teknoloji Tic. A.Ş KVKK Açık Rıza Metni

 

Pars Scooter Yazılım Teknoloji Tic. A.Ş Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemleri alarak, koruyacağını ve bilgileri almaya kendi çalışanları da dâhil olmak üzere azami derecede yasal mevzuat gereği ihtiyacı olan kişiler/kurumlar ve kuruluşlar   ile sınırlı tutacağını taahhüt eder.

 

Pars Scooter kendi çalışanlarını KVKK kanunu uyarınca bilgilendireceğini ve bu konuda denetleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Pars Scooter, Kullanıcının kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin usul esaslara ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini kabul eder.

 

Pars Scooter ,kullanıcı bilgilerini  yasal mevzuat dışında Kullanıcının açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla  paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince talep edilmesi halinde sınırlı olarak ilgili merci ile paylaşacağını kabul eder.

 

Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü kişi veya kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden veya kullanılmasından dolayı Pars Scooter, hiçbir şekilde, sorumluluk kabul etmez ve sorumlu tutulamaz .

 

Pars Scooter’in yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli siber ve data güvenliği önlemlerini almak ile sınırlı olup; kendi rıza ve iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi ve kullanılması sonucu ortaya çıkacak her türlü ve neviden  mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcının üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması Kullanıcı ile Pars Scooter arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Pars Scooter Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Politika ve Aydınlatma Metni çerçevesinde; Pars Scooter scooter kiralama ve kullanım ve mobil uygulama hizmetinden yararlanmak, söz konusu hizmetin yerine getirilmesi, iyileştirilmesi, yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesi, ihtiyaçların saptanması, kullanım sıklığı ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişiselleştirilmesi, işin mahiyetinden kaynaklanan sorunların hızlı ve etkili şekilde giderilmesi için; Aydınlatma Metninde sıralanan mobil uygulama ve web sitesi vasıtasıyla toplanan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan yurtiçi ve yurtdışıdaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Politikanın her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

WhatsApp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Pars Scooter ile iletişime geç