Kullanıcı Sözleşmesi

Pars Scooter Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.)

Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi Yüce İş Hanı 7/Z9 Marmaris/Muğla adresinde mukim (Yetki Belgesi Numarası: ………BKN.E-S (MERSIS

NO: ………Vergi No: 722 107 5193) “ Şirketi (Bundan böyle “Pars Scooter ” olarak anılacaktır) ile hizmetlerden faydalanmak amacıyla uygulamayı indiren kullanıcı arasında, Kullanıcı tarafından Pars Scooter uygulaması üzerinden sunulan mikromobilite (Pars Scooter Moped, Pars Scooter Scooter ve Pars Scooter Mobilet) araçları (Bundan sonra birlikte “Taşıt” olarak anılacaktır) ile paylaşım modeli kapsamında diğer cihazların kiralama hizmetlerine (Buradan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme dâhilinde Pars Scooter ve Kullanıcı, ayrı olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin, Pars Scooter mobil uygulamasını cep telefonuna indiren kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, mobil uygulama kullanılmadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’ de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişilemez ve Hizmetler kullanılmaz. Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Hizmetlere erişim ve/veya kullanıma başlanması halinde, Kullanıcı ve Pars Scooter arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

 1. Tanımlar

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

3.1 Pars Scooter Scooter: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan e-skuter araçları ifade eder. 

3.2 Pars Scooter Moped / Pars Scooter Mobilet:Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmelikte açıklandığı üzere; azami hızı saatte 45 kilometreyi, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal gücü. çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfını haiz, Pars Scooter tarafından hizmete sunulmuş motorlu taşıtlar olup İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan Pars Scooter Moped ve Pars Scooter Mobilet araçlarını ifade eder.

3.3.Hizmetler: Pars Scooter tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır;

(i)Pars Scooter mobil uygulaması,VE İNTERNET SİTESİ

(ii) Pars Scooter tarafından Kullanıcı’ya kiralama ve/veya rezervasyon aracılığı ile kullanımına sunulan Pars Scooter Scooterları (e-skuterleri),Pars Scooter Mopedleri ve Pars Scooter Mobiletleri

(iii) Kullanıcı’ya sürüş öncesi, süresince ve sonrasında destek sağlanması.

3.4. Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yeralan veya Pars Scooter’in mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan ve yayımlanarak güncellenecek tüm kuralları içerir.

3.5. Ücret: En fazla 24 (yirmidört) saat kullanım karşılığında, Kullanıcı’nın rezervasyon ve/veya kullanım süresine göre belirlenen, diğer ücretler (hasar ücreti, cezalar , mesafe ücreti vb.) hariç Kullanıcı’nın ödeyeceği ücreti ifade eder.

3.6 Kullanıcı, Pars Scooter tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için

Pars Scooter mobil uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

3.7. Kişisel Bilgiler/Gizli Bilgiler-veri: Kişi adı/soyadı, cinsiyeti, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.

3.8. İndirimli Park Bölgesi: Uygulamada tanımlanan firmanın dönemsel belirlediği indirimler barındıran yeşil ve kırmızıdan farklı renkle işaretlenen park alanlarıdır.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. İş bu sözleşme taraflar arasında yapılan sözleşme yerine geçer. Güncellendiğinde yeni sözleşme eski sözleşmenin yerine geçer. Kullanıcı, üyelik yapılırken verdiği tüm bilgilerin doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin mümeyyiz ve kiralanan aracı mevzuata göre kullanacak yaşta olduğunu, reşit olduğunu kabul ve beyan eder.

İstenen bu bilgilerin kapsamı Pars Scooter tarafından belirlenir ve gerektiği halde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir; herhangi bir risk oluşması ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşülmesi halinde üyeliği durdurulabilir, engellenebilir ya da geçici olarak askıya alınabilir.

4.2. Pars Scooter tarafından, tamamen Pars Scooter’ın takdirine bağlı olarak, ihtiyaç halinde yapılabilecek işbu sözleşmeye ek güncelleştirmeler bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. Pars Scooter, Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı anda yayınlayacaktır ve Kullanıcılara uygulama üzerinden bildirimde bulunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Pars Scooter veri tabanında yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’ deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir uygulama içi bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam edilmesi değiştirilmiş hükümlerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.3. Pars Scooter , güvenlik, doğrulama ve benzeri sebepler ile sürüş başlamadan önce belirlenen ve Kullanıcı’ ya uygulamadaki ekran üzerinde görebileceği şekilde kendisine bildirilen tutarlar için tahsilat/blokaj işlemi gerçekleştirebilecektir.

4.4 Pars Scooter uygulaması, Kullanıcılar’ın uygulama üzerinden mikromobilite ulaşım araçların paylaşımlı bir model ile kiralanmasını sağlayan bir teknoloji platformu olup, Pars Scooter bu hizmetleri, sadece mobil uygulama üzerinden, gerçek kişi kullanıcıların yakınlarında bulunan belirli mikromobilite araçlarını görmelerini ve belirli kurallar çerçevesinde kiralamalarına imkan sağlamak suretiyle sunmaktadır. Sürüş sonunda hesaplanan toplam ücret ise Sözleşme dışı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisanslı kuruluşlar tarafından ve onlar aracılığı ile tahsil edilmektedir.

4.5. Pars Scooter Taşıtların müsait olması koşuluyla hizmet verebilir, herhangi bir saat aralığında müsait Taşıtın mevcudiyetini garanti etmez.

4.6. Kullanıcı’nın, Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına kaydolması ve kullanması ve sözleşme uyarınca kendine ait  yaş adres ve diğer bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı’nın Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanması, Pars Scooter Scooter ve Pars Scooter Mobilet için en az 16 yaşını, Pars Scooter Moped için ise en az 18 yaşını doldurmuş olması ve gerekli sürücü ehliyetini haiz olduğunun sistem üzerinde doğrulanması halinde mümkündür. Gerekli yaş ve/veya sürücü ehliyeti şartını sağlamamasına rağmen Hizmetler’den sözleşmeye aykırı olarak faydalanan kişilere ilişkin sorumluluk Pars Scooter’e ait değildir. Pars Scooter, bu reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde ihbarda bulunmaya, işlem yürütmeye, iletişim kurmaya yetkilidir. Pars Scooter’in Kullanıcı’nın ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması halinde, Kullanıcı’nın Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanabilmesi için kimlik doğrulaması talep edebilir. Kullanıcı’nın, kimlik bilgilerinin ibrazını reddetmesi durumunda Hizmetlere erişimi engellenebilir.

4.7. Kullanıcı’nın, Hesap’ı oluştururken Pars Scooter uygulamasına kendi cep telefonu numarasını girmesi, ardından telefonuna yönlendirilen SMS üzerinden telefon numarasını doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcı’nın uygulamada sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için ise en az bir adet geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı, banka hesap kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad soyad, cep telefonu numarası ve yaş gibi bazı şahsi bilgiler vermesi talep edilebilir. Kullanıcı, doğru bilgileri vereceğini kabul eder. Onay kodu yalnızca hesap oluşturulup, kredi kartı kaydedilirken sistemce istenecek olup, bu aşamadan sonraki ödeme dahil hiçbir işlemde onay kodu gönderilmeyecektir. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgilerin KULLANICI tarafından sağlanması halinde, Kullanıcı’nın Hizmetler’i kullanımı engellenebilir. Dolandırıcılık şüphesi ile hakkında yasal yollara başvurularakPars Scooteri uğratmış olduğu zarar talep edilecektir.

4.8. KULLANICI, diğer KULLANICILAR’ın hizmetten yararlanabilmesi için Taşıt’ı zamanında ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. KULLANICI, “Pars Scooter” mobil uygulaması üzerinden konumuna en yakın Taşıt’a erişebilmektedir. Kullanıma başlayabilmek için mobil uygulama üzerinde bulunan barkodun (QR kodu) okutulması gerekmektedir. Yolculuk tamamlandıktan sonra KULLANICI, mobil uygulama üzerinden Taşıt’ı kilitleyeceğini, güvenli bir yere park edeceğini taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, yolculuğun/kiralamanın devam ettiği kabul edilecek ve 30 dakika hareketsiz kalındığının tespiti durumunda toplam ücret tahsil edilip sürüş Pars Scooter tarafından sonlandırılacaktır.

4.10. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. Şirketin her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi durumunda veya Hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Mobil ağ verilerinin kullanılması halinde Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Pars Scooter, Hizmetlerin sunulmasını sağlayan mobil uygulamanın veya herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.

4.11. -Kiralanan E-Skuter’ların   azami kullanma hızı 25 km/saattir.

Kullanıcı, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcı’nın bulunduğu bölgedeki bir Taşıt’ı Pars Scooter uygulamasında yer alan Hesap üzerinden etkinleştirdiğinde, Taşıt yalnızca Hesap sahibi Kullanıcı tarafından kullanılabilir. Başkalarına her ne surete olursa olsun kullandırılamaz. Taşıt’ın Hesap sahibi dışındaki bir kişi tarafından kullandırılması ise sözleşmeyi kendiliğinden pars için sona erdirecektir. Kullanıcı dışında kullanıldığının tespiti halinde Hesap Pars Scooter tarafından kapatılacak ve ayrıca 18. Madde de belirtilen para cezalarından fiile uygun yaptırım uygulanacaktır.

4.12. Kullanıcı, Taşıt kullanmak için gerekli yaşa ve  yetkinliğe sahip olduğunu ve Taşıt’ı kullanırken kendisine ve/veya kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Taşıt’ı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Taşıt’ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar ve/veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri ve parsın ve 3 kişilerin doğmuş veya doğacak zararlarını  ödemeyi kabul eder. Olumsuz hava koşullarının bir Taşıt’ın çalıştırılması ve/veya kullanılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın sürüş esnasında sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler (yokuş, engebeli zemin, vb.) ve trafik koşulları gibi dış faktörlere göre ayarlaması gerekmektedir. Kullanıcı; bu gibi faktör ve etmenler hakkında ortalama bir insandan beklenebilecek yeterli önlemleri almamak ve/veya gereken dikkati göstermemek ve/veya öngörülebilir herhangi bir zarar tehlikesinin gerçekleşmesini önlemek için gerekli özen ve davranışlarda bulunmamak suretiyle Taşıt’ın kontrolden çıkması, Taşıt’ın özelliklerinin azalması/etkisizleşmesi ve/veya fren mekanizmasının yeterli etkiyi sağlamaması hallerinde sorumluluğun yalnızca kendisinde olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bazı Taşıt modellerinde mevcut olan elektronik fren mekanizmasının standart (düz, eğimsiz ve kuru) yol koşullarında seyreden ve belirlenen hız limitini aşan Taşıt’ın hızını kendiliğinden devreye girerek azaltmak veya hızının artmasını engellemek üzere ve hız limitinin aşılması halinde ek bir tedbir mahiyetinde motor freni devreye girecek şekide tasarlanmış olup fizik kuralları gereği ivmelenmenin beklenir olduğu ve/veya (aşırı hız, yokuş, engebeli yol, kaygan zemin, fazla ağırlık gibi) olumsuz dış etmenlerin frenin etkinliğine etki ettiği hallerde Taşıt’ın hızına yeterli düzeyde veya hiç etki etmeyebileceğini kabul eder.

4.13. KULLANICI, Hizmetler’i kullanırken; çevreye, üçüncü kişilere ve diğer canlılara saygılı olacağını, Taşıt’ın işletimiyle ilgili hususlarda (sürüş kuralları, park kuralları vb.) yürürlükteki elektrikli skuter için mevzuatta öngörülen trafik kurallarına uyacağını ve bunlarla sınırlı olmaksızın elektrikli skuterlar için işbu Sözleşme’de ve mevzuatta düzenlenen tüm kurallara uyacağını, bu kurallara bağlı kalacağını kabul etmekte ve bu kurallara aykırı eylemi nedeniyle doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. ücüncü kişilerin Pars Scooter ten talep edeceği muhtemel zararların, Pars Scooter tarafından ödenmek zorunda kalınması durumunda herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kayıtsız şartsız defaten kullanıcı ve/ya velisi – tarafından Pars Scooter e ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcı, Elektrikli Skuter Yönetmeliği’nde elektrikli skuter sürücülerinin uyacakları kurallara da uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Paylaşımlı E-Skuter Yönetmeliği gereğince;

 1. a) E-skuterin;

1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,

2) Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,

3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

4) Yaya yollarında sürülmesi,

5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,

7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,

8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,

kask koruyucu dizlik ve kollukların kullanıcı tarafından temin edilmesi ve bu koruyucu materyaller olmadan skuter’in kullanılması yasaktır.

 1. b) E-skuterde;

1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

2) Sürücü dışında başka kişilerin taşınması, kullandırılması,

3) Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması,

4- , gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler giyilmeden kullanılması yasaktır.

4.14.KULLANICI Hizmetleri kullanırken, yayalara ayrılmış yol ve kaldırımları kullanmak, kasksız ya da gerekli ehliyeti bulundurmaksızın sürüş yapmak gibi taşıtların kullanımını ilgilendiren yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve bu sözleşmede tanımlanan taşıtlar için kanunlar ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya mal zararına zarar verecek hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür.

4.15. Kullanıcı, Taşıtların kiralama ve/veya rezervasyon için günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder. Toplam taşıt sayısı sınırlı olup, taşıt uygunluğu ve miktarı garanti edilmez.

Pars Scooter herhangi bir zamanda rezervasyon süresini sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda, uygulama içerisinde rezervasyon işlemi öncesinde Kullanıcı’ya gerekli bildirim yapılır veya uygulamadan bilgilendirebilir. . Pars Scooter, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir anda kullanıcı tarafından gerçekleştirilen rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Rezervasyonun Pars Scooter tarafından operasyonel nedenlerle iptal edilmesi halinde Kullanıcı’ ya herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacaktır.

Rezervasyonun Pars Scooter tarafından belirlenmiş olan rezervasyon süresi limit aşımı nedeniyle iptal edilmesi halinde ise Kullanıcı’dan o ana kadar işlemiş olan rezervasyon bedeli tahsil edilecektir. Rezervasyonun uygulama içerisinden Kullanıcı tarafından iptal edilmesi halinde Kullanıcının, iptal anına kadar doğmuş olan rezervasyon ücretinin ONAY kodu gerekmeksizin kredi kartından tahsil edilmesine onay verdiği kabul edilir.

4.16. Kullanıcı, Taşıt’ın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak ve gereken özeni göstermek tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.17. Kullanıcı, Taşıt’ı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (yeşil sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini, diğer bölgelerin kullanıma kapalı olduğunu, yolculuk esnasında uygulamada yer alan kırmızı ile işaretli alanların ise park edilemez alan olduğunu kabul eder.

pars  Kullanılabilir ve kullanılamaz alanların renkleri değişebilir, uygulama üzerinde belirtilen renklerde değişiklik yapabilir

Kullanıcının kullanımında olan E-skuter ile şirketin bağlantısını sağlayan server v.b. uygulamadan kaynaklanan hatalar sonucu bağlantının kesilmesi halinde dahi yeşil ve kırmızı alanlar belirlenemeyeceğinden , şirket ile uygulama veya araçların üzerindeki iletişim bilgilerinden iletişime geçilip yeniden bağlantı kurulup alan belirlemesi yapılana dek kullanıcı hizmeti durdurmalı, aracı da terk etmemelidir. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen kuralı ihlal etmesihalinde Pars Scooter’e Sözleşme’nin 18. Maddesinde düzenlenen cezai şart bedelini ve Taşıt’ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak operasyon maliyetini ve zararlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini ödemeyi PEŞİNEN kabul etmiştir.

Sözleşme kurallarına aykırı olarak reşit olmayan kişinin Pars Scooter’ın sunduğu Hizmetlerden yararlanması ve/veya Pars Scooter’i zarara uğratması halinde reşit olmayan kişinin cezai sorumluluğuna yasal temsilcisinden de tazminata başvurulabileceği gibi, ebeveyn ve/veya vasisine her türlü masraf, zarar, gider için rücu edilebilir.

4.19. Pars Scooter tarafından Kullanıcı’ya sunulan hizmetlere konu Taşıtlar, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken elektrikli taşıtlardır. Kullanıcı, Taşıt’ın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt’ı güvenli ve ihtiyatlı ve özenli bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

4.20. Kullanıcı’nın kiraladığı Taşıt’ın şarj gücü seviyesi, Taşıt’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir. Söz konusu şarj seviyesi limitleri cihaz ve Taşıt modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Rezerve edilen Taşıt’ın kullanım esnasındaki şarj gücü ile rezervasyon talimatı esnasındaki şarj gücü arasında farklılık olabilir.

4.21. Taşıt’ın şarj miktarı kullanım süresince yola ve zamana bağlı olarak düşecektir. Taşıt’ın şarj gücü azaldıkça hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir ya da bütünüyle sona erebilir. KULLANICI, bu durumu peşinen kabul etmiş olup, hizmet kusuru vb. Sayıp ücretin indirilmesini , iadesini veyahut ödenmemesini talep edemez.

4.22 Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı Pars Scooter tarafından garanti edilmemiştir ve yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kullanıcı’nın Taşıt’ı elektriğe bağlı olan hareket kabiliyetini kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman Pars Scooter tarafından garanti edilmemektedir.

4.23 Taşıt’ın kiralama sırasında şarj seviyesinin azalması durumunda, uygulama üzerinden Kullanıcı yolculuğunu sonlandırması için bilgilendirilir. Bu uyarıya uyulmaması nedeniyle Taşıt’ın şarjı tamamen biterse Kullanıcı Taşıt’ı en kısa sürede park etmelidir. Cihazın yolculuk esnasında şarjının %10 seviyesine inmesi durumunda gaz kolunun işlevi sonlanır, kullanıcı aracı manuel şekilde en yakın park yerine teslim ederek sürüşü sonlandırmalıdır.

4.24. Kullanıcı herhangi bir kazayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı Pars Scooter’e derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıt’ın çalınmasına sebep olmuşsa Kullanıcı durumu aynı zamanda en kısa süre içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle Pars Scooter yetkilileri olaya müdahil olana dek süreci takip etmekle yükümlüdür.

4.25. Kullanıcı, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.26. Kullanıcı, Taşıt’ı teslim aldığı kondüsyonda bırakmakla yükümlüdür.

Kullanıcı olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

4.27.Kullanıcı, güvenli bir yolculuk için trafik kurallarının yanında ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:

 1. Yolculuk sırasında, “Reflektif kıyafet (yelek vb.) ve kask ” giyilmesi zorunlu olup, yolcu-kullanıcı tarafından temin edilecektir. Bu kuralın ihlali durumunda maruz kalınacak ceza v.b. yaptırımlardan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmadığı gibi yolcu bu gerekçe ile Pars Scooter ten herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
 2. El çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımak Taşıt’ın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar verebilir ya da Taşıt’ın dengesini bozabilir. Kullanıcı’nın böyle bir eşya taşıması durumunda, bu eşyanın vücuduna tam bir şekilde oturması, Taşıt’ın kullanımı için gerekli yeterlilikleri engellemeyecek ve trafik güvenliği ile 3 kişilerin ,yayaların güvenliğini tehlikeye koymayacak şekilde taşınması gerekir.
 3. Taşıt’ın gidonuna ağır eşya yerleştirilmemelidir.
 4. Kullanıcı’nın, Taşıt ile toplu taşıma araçlarına veya özel araçlara, iş makinelerine veya benzeri makinelere binmesi yasaktır.
 5. Pars Scooter Scooter’ın gidonuna, Pars Scooter Mobilet’in kask çantasına, Pars Scooter Moped’in ön bölümüne ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirilmemelidir.
 6. Kullanıcı, Taşıt’ı kullanırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı yada dikkat dağıtabilecek ya da çevresel etmenlere karşı duyarlılığını azaltabilecek 3 kişilerin veya trafiği tehlikeye sokacak herhangi bir cihaz kullanmamalıdır.
 7.  Kullanıcı, hiçbir koşul altında alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli yolculuk yeterliliklerinin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken –uykusuz iken, akli melekesi yerinde değilken  Taşıt kullanmayacaktır.
 8. Taşıt’ta sürücüden başka kişi veya çocuk, yük eşya ,hayvan taşınması kesinlikle yasaktır. Bu kuralın ihlali halinde sözleşmenin 18. Maddesinde belirlenen ceza uygulanacak olup kullanıcı uygulamadan engellenecek ve hiçbir şart, nam ve isim altında kendisine hizmet verilmeyecektir.
 9. Pars Scooter Scooter, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmeli, Pars Scooter Moped vePars Scooter Mobilet ise güvenli bir yere park edilerek sürüş sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde, yolculuğun/kiralamanın devam ettiği kabul edilecek ve 30 dakika hareketsiz kalındığının tespiti durumunda toplam ücret tahsil edilip sürüş Pars Scooter tarafından sonlandırılacaktır. Skuter kaskı kullanıcı tarafından temin edilecek olup, mobilet ile birlikte sunulan kask ise, yolculuk bitiminde mutlaka yerine konularak kilitlenmelidir. Kaskın doğru şekilde kilitlenmemesi yolculuk devam ediyor şeklinde yorumlanacak ve yolculuk ücreti Kullanıcı’dan tahsil edilmeye devam edecek, 30 dakika kask yerine yerleştirilmemiş olmak suretiyle hareketsiz kalındığının tespiti durumunda toplam ücret tahsil edilip sürüş Pars Scooter tarafından sonlandırılacaktır. Sürüşün sonlanmaması sebebiyle oluşabilecek kamu düzeni bozucu durum, güvenlik açığı ve bunlara bağlı olarak Pars Scooter’in uğrayabileceği zarar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı’nın, kilit mekanizması ile ilgili bir sorun yaşaması halinde doğrudan Pars Scooter ile iletişime geçilmelidir. Pars Scooter, kendisinden kaynaklı bir problem oluşması halinde sorunun çözümünü sağlayacak ve Kullanıcı’dan bu süre. içerisinde bir ücret tahsil edilmeyecektir. Kullanıcı, sadece Pars Scooter tarafından sağlanan kilitleme ve park haline geçme mekanizmaları kullanabilir. Kullanıcı’nın, güvenliğe ilişkin acil bir endişe benzeri bir durum olmaksızın anılan yöntem dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt’ı kilitlemesi/park etmesi, Taşıt’ın kilitlenmemiş/park edilmemiş olması ile aynı nitelikte olup, Kullanıcı bu ihlalinden kaynaklanan tüm zararı tazmin edecektir.
 10. Taşıt izin verilmemiş bir özel mülke, umuma kapalı bir bölgeye, kilitli bir alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye ve/veya garaj giriş/çıkış yoluna da park edilmemelidir. Kullanıcı’nın, Taşıt’ı belirlenen kurallara aykırı olarak Taşıt açısından güvenlik veya fiziksel hasar riski oluşturan alana park etmesi halinde Kullanıcı, Sözleşme nin 18.Maddesinde düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt’ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak operasyon maliyeti ile Sözleşme dışı üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınacak ceza ve tazminat tutarlarını Pars Scooter’e ödemeyi kabul eder.
 11. Taşıt mutlaka kullanım alanı içerisinde uygun bir yere, kamu düzenini, yaya ve araç trafiğini ve ENGELLİ YOLLARI İLE İŞARETLERİNİ hiçbir surette engellemeyecek şekilde, denge ayaklığı açılmış biçimde kilitlenerek park edilmelidir.
 12. Kullanıcı, Taşıt’ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler için kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı, Taşıt’ı toprak yol, su kaplı alan veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıt’ı bir .dül ya da kiralama amacı, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul

eder.

 1. Kullanıcı Taşıt’ı kullanırken, Pars Scooter Scooter için maksimum ağırlık taşıma

limiti olan SÜRÜCÜNÜN AĞIRLIĞI DAHİL 120 kilogramı, Moped ve Mobilet

için SÜRÜCÜNÜN AĞIRLIĞI DAHİL 170 kilogramı geçmemelidir.

Kullanıcı, Taşıt’ı tek başına kullanacak olup katiyen başka bir yolcu ile sürüş

gerçekleştirmeyecektir. Taşıtlar, tek başına kullanılmak üzere tasarlanmış olup

Kullanıcı’nın bir başka kişiyle sürüş yapması halinde yaşanacak kaza, arıza vs. gibi

olumsuzluklardan Pars Scooter katiyen sorumlu olmayacak olup, KULLANICI nın

%100 kusurlu olduğu kabul edilip, ortaya çıkacak zarardan KULLANICI ile

beraberindeki kişi müteselsilen sorumludur.

4.25. Pars Scooter , herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’yi ve

Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir,

Pars Scooter’in hizmetlerin devamlılığına ilişkin herhangi bir taahhüdü

bulunmamaktadır.

 1. Ücretler ve Ödeme

5.1. Ücretler; kullanım esnasında Kullanıcı’nın bulunduğu şehir, konum,

kullanacağı Taşıt modeli ve/veya zaman ile talebe bağlı olarak değişiklik

gösterebilir. Ücret, kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama ile Kullanıcı’nın

bilgisine sunulacaktır. Kullanıcı, Taşıt’ı her bir sürüş başına ücretler ya da mobil

uygulamada açıklanan fiyatlar çerçevesinde kullanabilir. Ücretler ve diğer

harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olup, tüm

tutar Pars Scooter tarafından kullanıcıdan PEŞİNEN tahsil edilecektir. Kullanıcı,

sürüşlere ve rezervasyonlara ilişkin ücretleri, Kullanıcı tarafından Sözleşmenin

ve/veya yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, ciro kaybı,

operasyon giderleri ve Sözleşme’ nin “Cezalar” başlıklı 18. Maddesinde

düzenlenen cezai şart bedellerinin, uygulamaya eklemiş olduğu ödeme yöntemi

(kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir

ödeme yöntemiyle) ile Pars Scooter tarafından ilgili aykırılığın tespiti halinde

öncesinde bilgilendirme gerekmeksizin direkt olarak tahsil edilebileceğinin

bilincinde olup, hizmetleri kullanmaya başladığı an bu hususları kabul etmiştir.

5.2. Ücretlendirme işlemi, KULLANICI’nın mobil uygulama üzerindeki barkodu

(QR kodu) sisteme okuttuğunda herhangi bir kullanıcı onayına gerek kalmaksızın

başlar ve yolculuk tamamlanıp ,sürüş sonlandırılana /sonlandırılmış sayılana dek

devam eder. KULLANICI’nın kurallara uymaksızın yolculuğunu sonlandırdığı

hallerde de kullanım bedeli herhangi bir kullanıcı onayına gerek duyulmaksızın 30

dk hareketsiz durulması süresince ücretlendirilmeye devam eder. Pars Scooter

Sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen Kullanıcı tarafından Sözleşmenin ve/veya

yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, ciro kaybı,

operasyon giderleri ve Sözleşme’ nin “Cezalar” başlıklı 18. Maddesinde

düzenlenen cezai şart bedellerini de aynı yöntemle herhangi bir kullanıcı onayı

gerekmeksizin tahsil eder.

5.3. Kullanıcı, uygulama ekranında belirtilen kullanım süresince oluşacak tutarı;
-Kayıtlı banka/kredi kartında yeterli bakiye var ise, kullanımı sonlandırdığı anda,
-Kayıtlı banka/kredi kartında yeterli bakiye yok ise, müşteri hizmetleri yetkilisinden alacağı hesap bilgilerine 1 iş günü içerisinde,
Ödemeyi kabul eder. Aksi halde oluşacak tutar yasal icra takibi yolu ile kednisinden tahsil edilecektir.

5.4. Pars Scooter kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer

özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve Pars Scooter nın her biri için ayrı

ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları oluşturulabilir.

Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden

kullanılabilir. Promosyon Kodları; (a) planlanan amaçlarla yasalara uygun

kullanılmalıdır, (b) Pars Scooter tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz,

satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (c)

Pars Scooter tarafından herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda

herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (d)Pars Scooter ın her bir Promosyon Kodu

için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (e) nakit yerine geçmez,

(f) kullanımınızdan önce süresi dolabilir, (g) Pars Scooter Promosyon Kodlarını tüm

Kullanıcılara yönelik teklif ya da spesifik Kullanıcılara/Kullanıcıya yönelik

bireysel teklif halinde uygulayabilir. Pars Scooter Promosyon Kodlarını güncelleme

ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve

hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

5.5. Azami kiralama süresi 24 saattir. Kullanıcı, kilit barındıran modellerde Taşıt’ın

kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincindedir.

Yolculuk sonlandırıldığı anda, birikmiş kiralama ücretleri Kullanıcı’dan tahsil

edilecektir. 24 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş tamamlanmış

şekilde –kilit içermeyen Taşıtlar için kilitleme yükümlülüğü bulunmamaktadır-)

Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek olup, kullanıcı bu davranışa

ilişkin ceza bedeli 18. Maddede belirlenmiştir.Kullanıcı, hakkında Pars Scooter

tarafından ilgili kolluk birimine kayıp, çalıntı ihbarı yapılacak olup bununla ilgili

iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama

giderleri dâhil her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu

kabul eder.

5.6. Hizmetleri kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihiyle

birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Kullanıcı,

Pars Scooter’e bildirdiği herhangi bir kredi kartının, banka kartının ya da ön ödemeli

kartın Pars Scooter tarafından ve/veya Pars Scooternın anlaşmalı olduğu bir elektronik

para ödeme kuruluşu tarafından sadece tahsilat amacı ile sınırlı olarak

kullanılacağını,kayıttan sonra tahsilat esnasında ONAY kodu gönderilmeyeceğini

kabul eder. Kullanıcı, Pars Scooter’E kendisi tarafından oluşturulan tüm ücret

kalemleri ve 5.1. maddede sayılan kalemler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat

yetkisi verir. Ödemenin kredi kartlarında ya da ön ödemeli kartlarda herhangi bir

sorundan ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde, karta yükleme

yapılması ile veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılması ile Kullanıcı’dan

ödeme talep edilecektir. Kullanıcı’ nın ödeme yapmaktan imtina etmesi halinde

Pars Scooter’in yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

5.7. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den doğan borçlarını zamanında, derhal ifa

etmemesi veya bildirmiş olduğu Ödeme Araçları’ndan ödeme alınanaması veya alınan ödemenin kullanıcı veya 3 kişilerden kaynaklı nedenle iadesi halınde ,gün aşırı ödeme tahsilatı denenir, geciken her gün için %1 gecikme faizi uygulanır.

KULLANICI; Ödeme Aracından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, ödeme

tarihini takip eden 10 gün içinde, bu durumu Pars Scooter’e yazılı olarak bildirmeli

ve sürüş tarihi ile söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi

ilgili tüm bilgileri Pars Scooter’e sağlamalıdır. Süresi içinde yapılan itirazlar

Pars Scooter tarafından ŞİRKETİN ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç

takip sistem kayıtları, mobil uygulama sistem kayıtları, kullanım alanı kamera

kayıtları dikkate alınarak incelenir. KULLANICI’nın itirazının haklı olması

halinde, haklılığın tespitinden itibaren yedi (7) iş günü içinde, hatalı tahsil edilen

hizmet bedeli KULLANICI hesabına iade edilir. KULLANICI, geç iade nedeniyle,

Pars Scooter ’ten herhangi bir tazminat, faiz ve sair taleplerde bulunamayacağını

bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.Kullanıcının itirazının

haksız olduğunun tespiti halinde ,kullanıcıya bildirimde bulunulur ve kullanıcının

Tüketici Kanunu ve Borçlar Kanunundan kaynaklanan tüm başvuru,itiraz,şikayet

ve dava haklarının saklı olduğu kullanıcı tarafından bilinmektedir.Kanunu

bilmemek mazeret sayılmaz.

5.8. KULLANICI, Ödeme Aracı’yla ilgili tüm değişiklikleri ve muhtemel kart

hırsızlıklarını Pars Scooter’e derhal ve yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI’nın akıllı cep telefonunu çaldırması veya kaybetmesi uygulamayı,

bizzat kullanamayacağının anlaşılması halinde Pars Scooter’e derhal ve yazılı

bildirimde bulunarak sistemdeki Hesabın kaldırılmasını talep eder. Pars Scooter,

KULLANICI’nın geç bildiriminden doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan,

kart hırsızlıklarından veya bunlara bağlı olarak üçüncü kişiler tarafından

uygulamanın kullanılmasından sorumlu değildir.

5.9. Pars Scooter İndirimli Park Bölgesi dâhilinde Kullanıcı’ya indirimli sürüş

sonlandırma seçeneği sunabilir. Kullanıcı, kiralamaya başladığı esnada şayet

İndirimli Park Bölgesi yakınlarında ise işbu sürüşüne özel olarak kiralama

ekranında bölgeler işaretli olarak Kullanıcı’ya gösterilecektir ve sürüş sonlandırma

esnasında anılan bölgeye park halinde indirim kazanacaktır. Söz konusu İndirimli

Park Bölgeleri her münferit sürüş başlangıcında değişkenlik gösterebilir. İndirimli

Park Bölgesi sistemi içerisinde yer alan bölgelerdeki indirim oranları farklılık

gösterebilir ve bölgenin kapasitesine bağlı olarak Pars Scooter’in indirim sistemini

kapatma hakkı saklıdır.

 1. YAZILIM,ARAÇ,EKİPMAN, TİCARET ÜNVANI, MARKA, LOGO,

ÜRÜN VE HİZMET ADLARI ÜZERİNDE MALİK/ZİLYET OLMA

KOŞULLARI

6.1 Kullanıcı,TTK ve TBK da tanımlanan şekilde yalnızca ZİLYET (Malı elinde

bulunduran) olup, Taşıt’ın, Pars Scooter uygulamasının ve burada belirtilen

herhangi bir Pars Scooter ekipmanının, her zaman, Pars Scooter’in özel mülkiyetinde

olduğunu kabul eder. Taşıtlar,yazılım ve ekipmanlar, KULLANICI’nın veya

üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde

hapis hakkı kullanılamaz. KULLANICI, Taşıtlar’da başta araç takip sistemi olmak

üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan istemler bulunduğunu bildiğini kabul

eder. Taşıt’ı, Taşıt’ın herhangi bir parçasını ya da Pars Scooter’in herhangi bir

ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir

etmemeli ya da tahrip veya üzerinde herhangi bir etki etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli,soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir.

Kullanıcının, hizmetlerikullanıyor olması, ona Pars Scooter ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. Hırsızlık ve/veya zarar durumunda Kullanıcı’dan tahsil edilen zararlar karşılığında Taşıt’ın ve/veya zarara konu parçasının

mülkiyetinin Kullanıcı’ya/Şüpheli’ye geçmesi söz konusu değildir.

6.2 TCK da suç sayılan hallere ek olarak Aşağıdaki fiiller kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin veya Taşıtların herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari

markayı veya diğer tescilli bildirileri veya üzerindeki işareti –yazıyı kaldırma;

(ii) Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama,

dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma,

kamuya sağlama, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda

dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi

amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan

veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma

girişimi.

 1. EK KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Güvenlik Kontrolü

Taşıt’ın her bir kullanımından önce, Kullanıcı aşağıda sayılan temel güvenlik

kontrollerini gerçekleştireceğini, göze çarpan herhangi bir durum bulunması

halinde Taşıt’ı kullanmayacağını ve derhal müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini

kabul eder.

(i) lastiklerin sağlamlığı;

(ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması;

(iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği;

(iv) yeterli şarj gücü;

(v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya

diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi.

7.2 Sürüş Güvenliği

İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz .nünde bulundurarak, koruma

başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak

koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak

bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak

ilgili mevzuat çerçevesinde tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Pars Scooter

tüm Kullanıcıların vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre

bağlanmış; bir koruma başlığı (Pars Scooter Mobilet’e özgü hali hazırda sunulan)

kullanmalarını tavsiye eder. Kullanıcı, herhangi bir kaza sırasında kask başta olmak

üzere yukarıda sayılan koruyucu ekipmanları giysin yahut giymesin, Taşıt’ta

bulunduğu Pars Scooter tarafından tespit edilen teknik kusurdan kaynaklanan durumlar

hariç olmak üzere Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada Pars Scooter

in sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, koruma başlığı ya da koruyucu

ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. Kullanıcı bu Sözleşme’de açıkça

belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir.

7.3 Kayıp ya da Çalıntı Araç

Bir taşıt (a) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, (b) yolculuğun bitmesinin ardından

10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma

kapalı bir alana kilitleyerek dahi olsa park edilirse, (c) herhangi bir yolculuk içinde

bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir

Kullanıcı veya kişiler tarafından hareket ettirilirse veya (e) Pars Scooter in ,Taşıt’ı çalıntı olarakdeğerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak

kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülüp ispat edilmedikçe Kullanıcı ve Pars Scooter kayıp veyaçalınmış Taşıtların sorumluluğunun son Kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. EğerPars Scooter bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, Pars Scooter iade vediğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim

de dahil her türlü yaptırımı uygulayabilir. Kullanıcı Taşıt’ın kaybolduğunu ya da

çalındığını Pars Scooter e mümkün olan en hızlı şekilde bildireceğini taahhüt eder.

Taraflar, Pars Scooter in veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta

bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince

kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

7.4 Taşıt Rotası

Kullanıcı, Pars Scooter’in Taşıt’ı kullanmak için Alanlar belirlediği halde, bir rota

sunmadığını kabul eder ve Pars Scooter hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin

güvenliğini garanti etmez. Yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava,

trafik veya diğer riskler kullanıcının sorumluluğundadır.

7.5 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

Pars Scooter Taşıtları yalnızca özel ve kamu ulaşım seçenekleri bir alternatif olarak

sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt’ı kendi başına kullanabilecek ve bu

Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından

kullanılması amaçlanmıştır.

7.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

Pars Scooter Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı

gösterir.Ancak; mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların

vukuu halinde Pars Scooter bu hizmetlerin arzını garanti etmez. Kullanıcı, Pars Scooter

Taşıt’ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

Pars Scooter Kullanıcı’nın kullanımına sunduğu Taşıtlar için belirli bölgeler

BELİRLEMİŞTİR. İşbu bölgeler ve bölgelerin özellikleri ile bu özelliklere ilişkin

uyarılar/uyarı yöntemleri yukarıda açıklanmıştır. Kullanıcı’nın bu uyarıları dikkate

almaması halinde Taşıt üzerindeki güvenlik önlemleri devreye girer ve Taşıt çalıntı

statüsüne geçiş yapar. Bu durumda “Kayıp/Çalıntı’ya İlişkin Yaptırımlar”

Kullanıcı’ya Pars Scooter tarafından uygulanır.

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması-

8.1.Pars Scooter Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve

muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik

göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili

kurum ve çalışanları (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını

kabul eder.

8.2.Pars Scooter, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin

işlenmesine ilişkin bilgiler, Aydınlatma Metni’nde Kullanıcılara sunulmaktadır.

8.3.Pars Scooter Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir

parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı’nın üyelik bilgileri,

sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, epostası,

çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan

yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin

işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile Pars Scooter arasında kurulan

hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Ayrıntılı bilgi, Aydınlatma Metninde

mevcuttur.

 1. Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

kullanıcı firma tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımından doğacak tüm riskin kendisine ait olacağını kabul eder.

9.1.Pars Scooter meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarmış olsa bile hizmetlerin

kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybı, veri

kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal

niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir.

Pars Scooter bu tür hasarların gerçekleşme olasılığına karşı uyarmış olsa bile

hizmetlere erişim veya kullanımın aksaması,performans gecikmesi,

başarısızlıklarından kaynaklanan herhangi bir hasardan, yükümlülükten veya

kayıptan Pars Scooter sorumlu değildir.

9.2 Mevzuatın izin verdiği ölçüde ve KULLANICI’nın Hizmetler’den, Taşıtlar’dan

veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, Pars Scooter;

herhangi bir şekilde uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni

garanti vermemektedir. Tüm Hizmetler, Taşıtlar ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi”

ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek

KULLANICI’nın kendi takdirine bağlıdır. KULLANICI, herhangi bir Hizmet’i,

Taşıt’ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, KULLANICI’nın ölümü, mala

zarar verme gibi görünür-gçrünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her

zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır

9.3 Kullanıcı, Taşıt’ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen

ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, Taşıt’ın yakın zamanda bakım

görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet

verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir

sorumlulukla üstlenir.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilaflarda Pars Scooter ticari defter

ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu

elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları

yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber,

kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi

niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.Feragat ,Sözleşme Geçerlilik Koşulları

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı

kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına

gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra

edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya

sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve

uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve

geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Sözleşmenin Yorumlanması

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya”

kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil

ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe,

tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı

ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

 1. Sözleşmenin Gönüllü Olarak Akdedilmesi

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve Pars Scooter adına herhangi bir

zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı ,bu Sözleşme’yi

okuduğunu,Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve hukuki ve

bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve

taahhüt eder.Kanunları bilmemek mazeret sayılamaz.

 1. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın

Sözleşme’yi feshetmek için uygulamayı silmesi ve bu hususun Pars Scooter nın

kayıtlarına geçmesini istediği takdirde destek@Pars Scooter “destek@parsscooter.com” adresine mail

göndermesi yeterlidir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde sözleşmeye konu aracı kullanmaya ve hizmetleri almaya derhal son verdiğini kabul ile ,Pars Scooter tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. Bildirimler

Pars Scooter, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, Kullanıcı’nın e-posta

adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı’nın

Hesabında belirtilen elektronik adresine yazılı ve/veya telefon numarasına yazılı

ve/veya s.zlü mesaj göndererek bildirimde bulunabilir.

 1. DEVİR VE TEMLİK

KULLANICI işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlüklerini HİÇBİR

SURETTE kısmen ve/veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 1. TÜM ANLAŞMA VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Pars Scooter ’in sağlayacağı hizmetler ve ifa

edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve

Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine

geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, KULLANICI’nın rızası

aranmaksızın, Pars Scooter tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, işbu

Sözleşme’yi değiştirebilir, yeniden düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler

yapabilir. İşbu Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten

sonra Hizmetler’in kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin KULLANICI

tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir.

KULLANICI işbu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında

bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. İşbu Sözleşme’de herhangi bir

değişiklik yapıldığı takdirde, web sitesinde ve mobil uygulamada açıklama

yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar,

işbu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı

GÜNCELLER,HÜKÜMSÜZ KILAR.

 1. CEZALAR

Kullanıcı,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı

davranması üzerine  uygulanacak cezai yaptırımlar ve Moped ve Mobilet’in plakasına yazılarak yetkili merciler tarafından Pars Scooter tebliğ edilen cezaların doğurduğu zarardan sorumludur. Cezayı tebliğ alan Pars Scooter, cezaya konu Taşıt’ın ihlale konu eylemin tarih ve saatini tespit ederek, ihlalden sorumlu olan Kullanıcı’yı tespit etmesini müteakiben ceza bedelini rücu edecektir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranması halinde,

Pars Scooter Kullanıcı’dan aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil edecektir.

Pars Scooter nın ceza bedelini aşan zararlarına ilişkin talep hakları saklıdır.

 • Taşıt’ta Kullanıcı kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar; Pars Scooter

Scooter ve Pars Scooter Mobilet için 15.000 TL’ ye kadar Moped için 30.000

TL’ye kadar tamir bedeli

 • Çalınma; Scooter ve Mobilet için güncel araç bedelinden düşük olmamak

üzere (araç bedeli olan)15.000 TL, Moped için güncel araç bedelinden

düşük olmamak üzere (araç bedeli olan) 30.000 TL

 • Scooter’ı yanlış kilitleme; 30 DK YA KADAR SÜRÜŞ BEDELİ
 • Scooterı ve Moped’i kullanırken kask takmama; 1000 TL
 • Kurallarıa aykırı park etme (Kısa direk, yangın musluğu, duba, refüj,

kepenk, çöp konteyneri ve engelli yolları üzerine yapılan parklar, Taşıt’ın

kendine kilitlenmesi vb.); 30 DK YA KADAR SÜRÜŞ BEDELİNDEN

AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE Scooter için 500 TL, Mobilet ve Moped için

1000 TL

 • Taşıt’ın kamuya açık olmayan yere veya özel mülke park edilmesi; 1000 TL
 • Taşıt’ın belirlenen alan dışına park edilmesi ve/veya belirlenen alan dışında

kullanımı; 1000 TL

 • Taşıt’ın hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı

hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi; Scooter’da 500 TL’ , Mobilet ve

Moped’de 1000 TL

 • Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binilmesi; 500 TL
 • Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500 TL
 • Aracın zayi olması halinde (örneğin denize düşme halinde); Scooter ve

Mobilet için GÜNCEL ARAÇ BEDELİNDEN DÜŞÜK OLMAMAK

ÜZERE 15.000 TL, Moped için 30.000 TL

İşbu maddede düzenlenen ceza bedellerinin tahsil edilmesi, Pars Scooter ’nın ek

operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek

olup Kullanıcı’nın Sözleşme’yi ve/veya yasaları ihlalinden kaynaklanabilecek tüm

hukuki ve cezai hak ve alacak taleplerini saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsa açıklayıcı bir metinle

destek@parsscooter.com adresine e-posta göndermeli, herhangi bir onay istenmeksizin

sisteme kayıtlı hesabından yapılan tahsilatın iadesini talep etmelidir.

 1. İPTAL VE İADE

KULLANICI aracın kullanımı sırasında meydana gelmiş ya da gelmesi muhtemel

teknik sorunları, (Elektronik-Manuel kilitlerin açılamaması, uygulamada sürüşün

başlayıp aracın açılıp kapanması dahil ) derhal UYGULAMA ve taşıt üzerinde

bulunan İLETİŞİM BİLGİLERİnden Pars Scooter e bildirmeli,taşıtı güvenli ve

kurallara uygun şekilde parkederek sürüşü sonlandırmalıdır. KULLANICI

tarafından gönderilen istek ve sorun bildirimi Pars Scooter tarafından 7 iş günü

içerisinde; sorunun teknik incelemeyi gerektirmesi halinde ise 10 iş günü içerisinde

sonuçlandırılır. Teknik arızanın aracın kendisinden kaynaklandığının tespit

edilmesi halinde bildirimin yapılmasından itibaren en geç 14 iş günü içerisinde

KULLANICI tarafından yapılan ödemenin iptali yahut KULLANICI’ya

tamamen/kısmen iadesi için gerekli işlemler yapılır. İade işlemi KULLANICI’nın

ödeme anında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ve ödeme aracı ile aynı koşullarla

sağlanmakta olup, ilgili bankanın bankacılık mevzuatı yahut KULLANICI ile

arasındaki sözleşmeden kaynaklanan geri ödeme işlem süresine bağlı olarak kredi

kartlarında 2-15, debit kartlarda ise 10-24 iş günü içerisinde gerçekleştirilmeye

çalışılır. Ancak KULLANICI; Pars Scooter Cüzdan Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi’ni

onaylamış ise iadeler öncelikle KULLANICI’nın Cüzdan Hesabı’na hediye TL

olarak yapılacaktır.

 1. Uyuşmazlıkların çözümü

Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların çözümünde TÜRKİYE

CUMHURİYETİ ANAYASA VE KANUNLARI çerçevesinde Marmaris

Mahkemeleri ve Marmaris İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcı Kabul Beyanı

İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi

onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal

haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme’ye

onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği

ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Taşıt’ın kullanımına aşina

olduğumu ve Taşıt’ı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun

olduğumu yasal mevzuatın öngördüğü şartları taşıdığımı  beyan ve taahhüt ederim.

Pars Scooter Scooter ve Pars Scooter Mobilet kiralamak için 16 yaşını, Pars Scooter Moped

kiralamak için 18 yaşını doldurmuş veya daha büyük olduğumu, kuralların

gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıt’a

binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek

kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetlere

erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları

okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt

etmiş oluyorum.

WhatsApp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Pars Scooter ile iletişime geç